Footer

ما از سال 1395 فعالیت خود را با یک تیم فنی قدرتمند آغاز کردیم. در ابتدا هدف ما همکاری با موسسات و پروژه‌های بزرگ بود. اما با توجه به توانایی‌های تیم برنامه‌نویس خود، در مسیر هوشمندسازی منازل، مزارع، استخرها و… فعالیت خود را گسترش دادیم.

شبکه‌های اجتماعی ما: