پروژه کارخانه هستی بوبین

شرکت هستی بوبین در زمینه تولید لوله‌های مقوایی فعالیت میکند. این شرکت به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه ها در خط تولید خود بود و همچنین دنبال راهکاری برای حذف کاغذ بازی و کاهش هزینه و اتلاف وقت در اتصال دیتای خط تولید به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود بود.

مدیران این شرکت با در نظر گرفتن نیازهای خود و بررسی راهکارهای مختلف در زیمینه اتوماسیون صنعتی دنیبال مشاوری بودند که هم در زیمنه اتوماسیون صنعتی (IIoT)و هم زمینه فناوری اطلاعات دارای تخصص باشد تا این دو زمینه را به هم ارتباط دهد.

نام پروژهپروژه کارخانه هستی بوبین
اطلاعاتتولید لوله مقوایی

مراحل پیشرفت کار

97%

عقد قرارداد

97%

مطالعه و نیازسنجی پروژه

97%

برقکاری و کارهای ساختمانی

0%

نصب تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز

0%

برنامه‌نویسی

0%

تست سیستم

امکانات پروژه

جهت مشاهده جزئیات هر کدام کلیک کنید