ویلای مهندس سربازی

این پروژه ویلایی بنا به سبک و طراحی بسیار مدرن خود در معماری، مستلزم طراحی و امکانات بسیار مدرن و حرفه‌ای نیز در دیگر بخش های پروژه بود.

از طرفی کارفرمای این پروژه به دنبال مشاوری متخصص و حرفه‌ای برای تامین نیازهای و درخواست‎های پروژه در جهت ادغام و یکپارچه‌سازی تمامی سیستم‌های خود بود. از طرفی کارفرما به خاطر ویلایی بودن پروژه، درخواست تامین امنیت کل ویلا و مدیریت سراسری تمامی سیستم‌ها توسط سیستم هوشمند را داشت تا مشکلی برای تاسیسات و دیگر اجزا در صورت نبود ساکنین برای سیستم‌ها به وجود نیاید.

یکی دیگر از درخواست‌های کارفرما از سیستم هوشمند مدیریت حرفه‌ای کنسول‌های بازی کودکان و مدیریت آنها توسط والدین بود. علاوه بر مدیریت کنسول بازی، سیستم هوشمند نیز با مدیریت نور و صدا دستیاری مطمئن برای تامین سلامت کودکان در زمان بازی می‌باشد.

کارفرماخانم مهندس سربازی
مکاندهکده سبز

مراحل پیشرفت کار

90%

برقکاری

0%

کارهای ساختمانی

0%

نصب سیستم‌های ساختمانی

0%

برنامه نویسی