شرکت هستی بوبین در زمینه تولید لوله‌های مقوایی فعالیت می‌کند.

این شرکت به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه‌ها در خط تولید خود بود و همچنین دنبال راهکاری برای حذف کاغذبازی و کاهش هزینه و اتلاف وقت در اتصال دیتای خط تولید به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود بود.

مدیران این شرکت با در نظر گرفتن نیازهای خود و بررسی راهکارهای مختلف در زمینه اتوماسیون صنعتی به دنبال مشاوری بودند که هم در زمینه اتوماسیون صنعتی (IIoT) و هم زمینه فناوری اطلاعات دارای تخصص باشد تا این دو زمینه را به هم ارتباط دهد.

نام پروژهپروژه کارخانه هستی بوبین
اطلاعاتتولید لوله مقوایی

مراحل پیشرفت کار

97%

عقد قرارداد

97%

مطالعه و نیازسنجی پروژه

97%

برقکاری و کارهای ساختمانی

0%

نصب تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز

0%

برنامه‌نویسی

0%

تست سیستم

امکانات پروژه

جهت مشاهده جزئیات هر کدام کلیک کنید